Obvestilo o obrambi doktorske disertacije mag. Petre Plesec z naslovom "Kazenskoprocesni vidiki odvzema predmetov, protipravne premoženjske koristi in premoženja": v petek, 11. 11. 2016 ob 13. uri

R a z p i s u j e m o  OBRAMBO doktorske disertacije mag. Petre Plesec

»Kazenskoprocesni vidiki odvzema predmetov, protipravne premoženjske koristi in premoženja«
 
v petek, dne 11. 11. 2016 ob 13:00 uri na Pravni fakulteti v Ljubljani (soba št. 17 – pritličje levo).