Obvestilo o zagovoru magistrske naloge Fides Ramšak, univ. dipl. prav. »Zagovorništvo kot oblika pomoči otroku, žrtvi nasilja«: v torek, dne 20. 9. 2016 ob 15:00

Fides Ramšak, univ. dipl. prav., študentka podiplomskega magistrskega študija kriminologije bo v torek, dne 20. 9. 2016 ob 15:00 zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom:

»Zagovorništvo kot oblika pomoči otroku, žrtvi nasilja«

Zagovor bo potekal v seminarski sobi št. 017 (pritličje levo).