Obvestilo o zagovoru magistrske naloge Mateje Kos Snedic, univ. dipl. prav. »Sorazmernost med zasebnostjo delavca in nadzorom delodajalca z vidika obdelave osebnih podatkov in izvajanja videonadzora«: v četrtek, dne 8. 9. 2016 ob 09:00

Mateja Kos Snedic, univ. dipl. prav., študentka podiplomskega magistrskega študija upravnega prava bo v četrtek, dne 8. 9. 2016 ob 09:00 zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom:

 »Sorazmernost med zasebnostjo delavca in nadzorom delodajalca z vidika obdelave osebnih podatkov in izvajanja videonadzora«.


Zagovor bo potekal v seminarski sobi št. 017 (pritličje levo).