Obvestilo o zagovoru magistrske naloge Nataše Kuzma Koltaj, univ. dipl. prav. »Vpliv načel na oblikovanje temeljnega akta društva«: v torek, dne 13. 9. 2016 ob 14:00

 

Nataša Kuzma Koltaj, univ. dipl. prav., študentka podiplomskega magistrskega študija upravnega prava bo v torek, dne 13. 9. 2016 ob 14:00 zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom:

»Vpliv načel na oblikovanje temeljnega akta društva«.

 
Zagovor bo potekal v seminarski sobi št. 017 (pritličje levo).