Obvestilo o zagovoru magistrske naloge Špelce Sever Mlinarič, univ. dipl. prav.: v sredo 23. marca 2016 ob 13.00

Špelca Sever Mlinarič, univ. dipl. prav. študentka podiplomskega magistrskega študija civilnega in gospodarskega prava bo
v sredo, dne 23. 3. 2016 ob 13:00 zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom:

»(Ne)plačevanje in izterjava prispevkov za socialno varnost«.

Zagovor bo potekal v seminarski sobi št. 017 (pritličje levo).