Obvestilo o zagovoru magistrske naloge Tatjane Strojan, univ. dipl. prav. »Učinkovitost civilnega sodnega varstva v primerih diskriminacije – posebnosti glede dokazovanja in vloge nevladnih organizacij v postopku«: v torek, dne 27. 9. 2016 ob 09:45

Tatjana Strojan, univ. dipl. prav., študentka podiplomskega magistrskega študija civilnega in gospodarskega prava bo
v torek, dne 27. 9. 2016 ob 09:45 zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom:

»Učinkovitost civilnega sodnega varstva v primerih diskriminacije – posebnosti glede dokazovanja in vloge nevladnih organizacij v postopku«

Zagovor bo potekal v seminarski sobi št. 017 (pritličje levo).