Obvestilo o zagovoru magistrske naloge Uroša Kebra, univ. dipl. prav. »Možnost sodnega preizkusa primernosti denarne odpravnine v primeru izključitve manjšinjskih delničarjev iz družbe v poprevzemnem obdobju«: v ponedeljek, dne 19. 9. 2016 ob 09:00

Uroš Keber, univ. dipl. prav., študent podiplomskega magistrskega študija civilnega in gospodarskega prava bo v ponedeljek, dne 19. 9. 2016 ob 09:00 zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom:

»Možnost sodnega preizkusa primernosti denarne odpravnine v primeru izključitve manjšinjskih delničarjev iz družbe v poprevzemnem obdobju«.

Zagovor bo potekal v podiplomskem seminarju (pritličje desno).