Obvestilo študentom (znanstvenega) magistrskega študija o predložitvi prve verzije magistrske naloge v pregled mentorju

Univerza v Ljubljani je sprejela Pravilnik o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija, ki se začne uporabljati s 1. aprilom 2016. Previsok delež podobnosti magistrske naloge z drugimi besedili bo po tem Pravilniku mogoče ugotoviti šele po oddaji končnega besedila naloge, ko bo za obsežnejše popravke in potrebne formalne postopke ostalo malo časa (nalogo mora kandidat zagovarjati do 30. septembra 2016). Zato je Komisija za študijske zadeve dne 10. marca 2016 sprejela naslednja sklepa, ki stopita v veljavo 14. marca 2016:

1. Študenti znanstvenega magistrskega študija oddajo prvo verzijo naloge v pregled mentorju tako, da jo v elektronski obliki (kot dokument v wordu), skupaj s skenirano izjavo o avtorstvu, pošljejo na naslov meta.pfeifer@pf.uni-lj.si in v vednost mentorju. Mentorju oddajo tudi natisnjen izvod naloge, podiplomskemu referatu pa izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o avtorstvu magistrskega dela.

2. Študenti, ki so nalogo oddali v pregled mentorju pred 14. marcem 2016, pošljejo elektronsko različico naloge na naslov meta.pfeifer@pf.uni-lj.si v preverjanje podobnosti vsebine le, če tako odloči mentor.

Preverjanje podobnosti vsebin bo avtomatsko izvedeno z ustrezno programsko opremo, mentor in študent pa bosta prejela analizo pregleda.

Ob oddaji zaključene magistrske naloge (po 1. aprilu 2016) bo izvedeno preverjanje podobnosti vsebin v skladu s Pravilnikom o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija (Pravilnik je priložen).

E-novice
Za prejemanje novic vnesite vaš email naslov.
Datoteke