Poziv k vlaganju prijav za glavnega tožilca ŠOU

Naloge glavnega tožilca so: vodi Tožilstvo, usklajuje delo tožilcev in predstavlja Tožilstvo navzven in zagotavlja strokovnost delovanja Tožilstva (10. člen PT-1A).

Dodatni pogoji (tretji odstavek 7.a člena PT-1A), ki jih mora študent izpolnjevati in jih bo mentor upošteval pri odločitvi:
– odlično poznavanje kazenskega prava, disciplinskega kaznovanja, načel kaznovalnega prava in postopkov;
– dobra sposobnost koordinacije in organiziranja dela;
– poznavanje delovanja ŠOU v Ljubljani;
– solidno poznavanje splošnih ekonomskih in računovodskih pravil.

Rok za prijave: do vključno 31. januarja 2017.
Več v priloženi datoteki.