Pravo Evropske unije- izpit (samo za študente, ki končujejo predbolonjski univerzitetni program)

Predmet: PRAVO EVROPSKE UNIJE
Predavatelj: prof. dr. Peter Grilc
Izpitni rok: 15. 6. 2016, ob 11 uri, Rdeča