Pravo varstva okolja - izpit (samo za študente, ki končujejo predbolonjski univerzitetni program)

Predmet: B1 PRAVO VARSTVA OKOLJA

Predavatelj/-ica: izr. prof. dr. Senko Pličanič

Izpitni rok: 30. 3. 2016, ob 11:00 uri, Modra