Predstavitev programa poletne prakse - Wolf Theiss

Sodelavci pisarne vam bodo v petek, 26. 5., ob 10. uri v podiplomskem seminarju, predstavili program poletne prakse, namenjen študentom višjih letnikov in absolventom Pravne fakultete v Ljubljani.
Za več informacij, odprite pripeti priponki.