Prehodi iz starih (nebolonjskih) študijskih programov

Pojasnilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport vezano na Razpis za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2016/2017 – Prehodi iz študijskih programov, akreditiranih pred 11. 6. 2004, v
bolonjske študijske programe - v priloženi datoteki.