Preklic objave magistrske naloge študenta znanstvenega magisterija Romana Završka, univ. dipl. prav.

Preklicuje se zagovor magistrske naloge študenta znanstvenega magisterija Romana Završka, univ. dipl. prav.