Razpis 2. doktorskega seminarja Gorana Nacika: v ponedeljek, 9. 10. 2017 ob 9,30

Študent doktorskega študija Goran  Nacikj bo predstavil doktorsko disertacijo z naslovom

»Civilno sodno varstvo razpršenih in kolektivnih interesov«, v prevodu »Litigation for protection of diffuse and collective interests«.
 
Seminar bo potekal v ponedeljek, dne 9. 10. 2017 ob 9:30 v sejni sobi Katedre za civilno pravo (2. nadstropje).