Razpis 2. doktorskega seminarja mag. Jerneje Prostor: četrtek, 16. 6. 2016 ob 10,00 v SEJNI SOBI KCP

Študentka doktorskega študija mag. Jerneja Prostor bo predstavila doktorsko disertacijo z naslovom

»Korporacijska kondikcija - Varstvo upnikov kapitalskih družb s pravili o vezanem kapitalu«.
 

Seminar bo potekal v četrtek, dne 16. 6. 2016 ob 10:00 v Sejni sobi Katedre za civilno pravo (2. nadstropje).