Razpis 2. doktorskega seminarja: predstavitev doktorske disertacije »Pravni vidiki varstva zaposlitve«: v petek, 22.03.2019 ob 10:00

Študent doktorskega študija bo predstavil doktorsko disertacijo z naslovom

»Pravni vidiki varstva zaposlitve«.
 
Seminar bo potekal v petek, dne 22.03.2019 ob 10:00 v sobi 017 (pritličje levo).