Razpis obrambe doktorske disertacije Ane Jereb »Položaj EU v mednarodnem investicijskem pravu«: v ponedeljek, 6. februarja 2017 ob 11h

Po sklepu senata Pravne fakultete v Ljubljani z dne 19. 1. 2017 r a z p i s u j e m o

OBRAMBO doktorske disertacije Ane Jereb

»Položaj EU v mednarodnem investicijskem pravu«
 
v ponedeljek, dne 6. 2. 2017 ob 11:00 uri na Pravni fakulteti v Ljubljani (soba št. 17 – pritličje levo).