Razpis obrambe doktorske disertacije Ivanke Demšar Potočnik, univ. dipl. prav. z naslovom »Razkritje dokazov v pravdnem postopku«: v sredo, 21.12.2016 ob 11h, v sobi št. 17 – pritličje levo

R a z p i s u j e m o  OBRAMBO doktorske disertacije Ivanke Demšar-Potočnik

»Razkritje dokazov v pravdnem postopku«
 
v sredo, dne 21. 12. 2016 ob 11:00 uri na Pravni fakulteti v Ljubljani (soba št. 17 – pritličje levo).