Razpis za predstavnike študentov v organih PF

Študentski svet Pravne fakultete UL (v nadaljevanju: ŠSPF) po sklepu s seje dne 30.11.2016, in skladno s Pravili Pravne fakultete UL ter Poslovnikom ŠSPF,
 
razpisuje

-       1 mesto za člana Komisije za študijske zadeve
-       2 mesti za nadomestnega člana Komisije za študentske zadeve

Pisne in elektronske kandidature morajo biti vloženo do 18.1.2017.
Več informacij v priloženi datoteki.