Rok prijave za Poletno šolo Varovanje okolja: odprt do 5. maja 2016

Študentom dokotrskega in magistrskega študija sporočamo, da je rok prijave za Poletno šolo Varovanje okolja odprt do 5. maja 2016.

Prvih dvajset sprejetih študentov, prijavljenih s treh partnerskih univerz, med katerimi je tudi Univerza v Ljubljani, bodo oproščeni šolnine za obiskovanje poletne šole!

Na spletni strani Poletne šole lahko najdete podrobnejše informacije o prijavi, šolnini in poteku poletne šole.
 
Za dodatne informacije se lahko obrnete na prof.dr. Franca Lobnika (franc.lobnik@bf.uni-lj.si)  ali prof. dr. Andrejo Žgajnar Gotvajn ( andreja.zgajnar@fkkt.uni-lj.si).

Povezava do prijavnice: http://www.let-group.com/online/application-form.php  .