Štipendije Ad futura za študij v tujini za leto 2017

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je konec decembra 2016 objavil javni razpis štipendij za šolnino in življenjske stroške za študij v tujini.

Rok prijave: 19. april 2017

Vrednost razpisa: 3.000.000,00 EUR

Predmet razpisa: Štipendiranje izbranih vlagateljev za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala za dodiplomski študij ter za podiplomski študij. Štipendija se podeli za šolnino in za življenjske stroške.

Višina sofinanciranja: Štipendija za šolnino se podeli v višini nepokritega deleža šolnine, vendar za posamezno študijsko leto največ 15.000 EUR. Štipendija za življenjske stroške se podeli največ v višini 6.000 EUR, 9.000 EUR ali 12.000 EUR za posamezno študijsko leto, odvisno od države ali kraja, kjer se študent izobražuje.

Več informacij najdete v pripeti datoteki, na spletni strani Sklada ali na e-naslovu: ad-futura@sklad-kadri.si.