Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce

Utrechtska mreža bo podelila do 10 štipendij v višini 1000 € študentom ali mladim raziskovalcem, ki niso upravičeni do financiranja iz ostalih programov, kot je Erasmus+ ali drugi (npr. zaradi krajšega termina mobilnosti). Štipendija je namenjena za raziskovalne dejavnosti pri pripravi zaključnega dela na II. ali III. stopnji študija.

Mobilnost si študentje organizirajo sami, na eni izmed univerz članic Utrechtske mreže. Mobilnost lahko traja od enega do šest mesecev. Rok upravičenosti za izvedbo mobilnosti je od 1. 4. 2017 do 31. 8. 2018.

Prijavno dokumentacijo, ki vsebuje:
  • prijavo (application form iz priponke),
  • motivacijsko pismo v angleškem jeziku,
  • priporočilno pismo v angleškem jeziku in
  • potrdilo o sprejemu na raziskovalni projekt (ki ga izda gostiteljska univerza)
naj študentje oz. mladi raziskovalci najkasneje do 10. februarja 2017 posredujejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Služba za mednarodno sodelovanje, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

Univerza v Ljubljani lahko v končni izbor nominira do tri študente, končni izbor pa bo opravila Utrechtska mreža.

 Več informacij najdete v pripeti datoteki in na: http://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/