Vabilo k sodelovanju pri projektnem delu s področja prava socialne varnosti (projekt Po kreativni poti do znanja)

Pravna fakulteta v Ljubljani bo tudi v letošnjem letu izvajala projekte, ki jih je uspešno prijavila na razpis Po kreativni poti do  znanja (PKP). Značilnost projektov je, da omogočijo skupini študentov, da pod vodstvom pedagoških (profesorjev s fakultete) in delovnih mentorjev (zaposlenih v gospodarskih družbah in/ali organizacijah z družbenega življenja) proučuje različne kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja.

Za sestavo ene od projektnih ekip še iščemo študente, ki jih zanima področje prava socialne varnosti, še posebej področje zdravstva. Predvidoma bosta izbrana dva študenta, eden s prve in eden z druge stopnje študijskega programa Pravo. Zainteresirani študenti naj se jutri, v četrtek, 2. 2. 2017, ob 12. uri zglasijo pri prof. Gregi Strbanu (kabinet 117, 1. nadstropje). Pogoj za sodelovanje je, da je študent v letošnjem študijskem letu vpisan vsaj v 2. letnik prvostopenjskega študija

POMEMBNO:
Projekt se bo predvidoma izvajal med februarjem in junijem ali julijem 2017, zato je v tem času potrebno imeti dovolj časa za resno sodelovanje. Pričakuje se 5-mesečno delo, obveznosti posameznega študenta so 40 ur/mesec. Delo na projektu je plačano preko študentske napotnice (urna postavka je cca. 5,3 EUR neto). Ves čas sodelovanja na projektu mora študent imeti veljaven status študenta.