Vabilo na konferenco ob 40-letnici ZOR 15. in 16. novembra 2018

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
vabita na konferenco Razvojne tendence v obligacijskem pravu: ob 40-letnici Zakona o obligacijskih razmerjih, 15. in 16. novembra 2018, na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Nekdanji jugoslovanski Zakon o obligacijskih razmerjih iz leta 1978 je v odsotnosti civilnega zakonika v SFRJ pomenil ne le kodifikacijo obligacijskega prava, ampak tudi splošnega dela civilnega prava. Čeprav je nastal v razmerah socialističnega samoupravnega sistema, je prinesel sodobno in evropsko primerljivo ureditev, ki je bila le malo obremenjena z ideologijo. Pripravljavec osnutka zakona, prof. Mihajlo Konstantinović, se je zgledoval po uveljavljenih tujih ureditvah, vključno s – tedaj zelo sodobnim – haaškim enotnim zakonom o prodajni pogodbi. O kakovosti zakona priča okoliščina, da je zakon za mnogo let preživel svojo državo. Tudi v tistih novih državah na območju nekdanje Jugoslavije, ki so reformirale svoje obligacijsko pravo, ključni koncepti in številne rešitve zakona živijo naprej.

Konferenca želi prikazati razvoj obligacijskega prava v slovenskem, hrvaškem in srbskem pravu po letu 1991 v zakonodaji, teoriji in sodni praksi. Dogodek bo potekal v slovenskem, hrvaškem in srbskem jeziku.

Kotizacija za podiplomske študente znaša 73,20 EUR (z DDV) in se plača po predračunu ter vključuje kosilo in kavo med odmori.

Prijave in informacije: e-pošta: ipp.pf@pf.uni-lj.si, tel. 01 42 03 119

Prijavnica