Vabilo za prijavo na dva seminarja, ki ju bo izvedel ameriški pravni strokovnjak Joe Steinfield

Aprila 2016 bomo na fakulteti za krajši čas (dva tedna) gostili ameriškega pravnega strokovnjaka in partnerja v eni od bostonskih odvetniških družb, Josepha D. Steinfielda.

Gost bo v okviru svojega obiska pri nas izvedel naslednja dva seminarja v angleškem jeziku:
  • Freedom of Speech and of the Press (seminar bo izveden v štirih delih, predvidoma od 4. do 7. aprila 2016, med 16.00 in 17.30 uro);
  • Mediation and Negotiation (seminar bo izveden v štirih delih, predvidoma od 11. do 14. aprila 2016, med 16.00 in 17.30 uro).
Točna ura in prostor izvedbe bosta prijavljenim študentom sporočena najkasneje do konca marca.

Vsebini obeh seminarjev sta priloženi v obliki učnega načrta.

Posameznega ali obeh seminarjev se lahko študenti udeležijo fakultativno, prijave so odprte za vse zainteresirane študente.  

Študentom, ki bodo posamezni seminar redno obiskovali, se bo udeležba zaznamovala v Prilogi k diplomi. Seminar ne bo ovrednoten z ECTS točkami.

Študenti, ki jih kateri od navedenih seminarjev zanima, se lahko do vključno 25. marca 2016 nanj prijavijo po elektronski pošti, na naslov: milena.kastelic@pf.uni-lj.si. V sporočilu naj obvezno navedejo naslednje podatke: ime in priimek, letnik študija, e-naslov in naslov seminarja, na katerega se prijavljajo.

V primeru da bo prijav res veliko, bomo pri izbiri dali prednost študentom višjih letnikov.

Vabljeni k prijavi!