Vpis izbirnih predmetov v študijskem letu 2017/18

1. Omejitev števila mest
Pri vpisu izbirnih predmetov prve stopnje je senat PF uvedel omejitev števila vpisanih na 100; preko informacijskega sistema ŠIS se bo na predmet lahko vpisalo 85 študentov, 15 dodatnih študentov pa v postopku obravnave prošnje za zamenjavo izbirnega predmeta (pri obravnavi teh prošenj se bo upoštevalo redno napredovanje po študijskem programu, kot dopolnilna kriterija pa število ECTS prejšnjega letnika in povprečna ocena).

To pomeni naslednje: če preko ŠISa ne boste mogli vpisati željenega predmeta (to bo pomenilo, da je nanj vpisanih že 85 študentov), morate vpisati drugega. Ob vpisu pa lahko v referatu oddate podpisano prošnjo za zamenjavo vpisanega izbirnega predmeta, obrazec je dostopen v priponki tega obvestila. Pozneje oddane prošnje ne bodo obravnavane.

2. Prekrivanje urnika
Zaradi velikega števila izbirnih predmetov urnika ni mogoče sestaviti tako, da se predavanja pri nekaterih izbirnih predmetov ne bi prekrivala. Pred vpisom predmetov si zato natančno poglejte urnik. Prošnje za zamenjavo izbirnih predmetov zaradi prekrivanja urnikov niso mogoče.

3. Nov izbirni predmet
Naboru izbirnih predmetov letos dodajamo novega: Pravo migracij in azila, ki ga bo izvajal doc. Samo Bardutzky ob sodelovanju drugih profesorjev, predavateljev iz prakse (sodstvo, odvetništvo) in gostujočega profesorja iz tujine. Gre za modul Jeana Monneta, predmet, ki ga Pravna fakulteta izvaja s sofinanciranjem in podporo Evropske unije. Več informacij najdete na spletni strani: http://www.pf.uni-lj.si/raziskovanje-in-projekti/mednarodni-raziskovalni-projekti/projekt-migrale/​
Vabljeni k vpisu!
E-novice
Za prejemanje novic vnesite vaš email naslov.
Datoteke