Vpogledi v ocenjene izpitne naloge pri predmetu B2 Kazensko pravo in postopek

Vpogledi v ocenjene izpitne naloge pri predmetu B2 Kazensko pravo in postopek (september) bodo potekali:

- pri izr. prof. Gorkiču, v ponedeljek, 18.9., ob 11. uri
- pri prof. Jakulinu, v torek, 19.9., ob 9.30
- pri prof. Korošcu, v sredo, 20.9., ob 8.15