Zagovor magistrske diplomske naloge - Neja Sterle

Ime in priimek: Neja Sterle
Datum zagovora:  29. maj 2017
Ura in prostor zagovora:  ob 12.30 uri v kabinetu izr. prof. dr. Saše Zagorca
Mentor:  izr. prof. dr. Saša Zagorc
Predsednik komisije: doc. dr. Samo Bardutzky
Naslov dela: Prepoved kolektivnega izgona tujcev v evropskem in slovenskem pravnem prostoru