Zagovor magistrske diplomske naloge - Nina Črnič

Ime in priimek: Nina Črnič
Datum zagovora:  ponedeljek, 19. september 2016
Ura in prostor zagovora:  ob 11. uri v kabinetu mentorice
Mentorica:  prof. dr. Mirjam Škrk
Predsednica komisije:  prof. dr. Vasilka Sancin
Naslov dela: Vpliv prava človekovih pravic na Meddržavno sodišče v Haagu