Zamenjava izbirnih predmetov doktorskega študija: Psihologija in kazensko pravo ter Terapevtska intervencija v kriminologiji

Sporočamo, da bo prof. dr. Katja Šugman Stubbs v študijskem letu 2016/2017 odsotna, zato bo prof. dr. Primož Gorkič prevzel izvajanje naslednjih predmetov doktorskega študija:

·obvezni predmet Kazensko procesno pravo - nacionalni in primerjalno pravni vidiki,
    
-izbirni predmet Dokazno kazensko pravo in
   
-izbirni predmet Kazensko pravo EU.


Izvajanje dveh izbirnih predmetov,  Psihologija in kazensko pravo ter Terapevtska intervencija v kriminologiji, za študijsko leto 2016/2017 žal ne bo mogoče. Vljudno vas prosimo, da v okviru predmetnika doktorskega študija izberete nova izbirna predmeta ter nam svojo izbiro do 15. novembra 2016  sporočite  na e-naslov referat.podiplomski@pf.uni-lj.si . Predmetnik doktorskega študija je dostopen na spletni strani http://www.pf.uni-lj.si/media/predmetnik.doktorskega.studija.pravo_oktober.2016.pdf .