Zavod Bob s projektom Marš na(d) trg dela vabi nove udeležence!

Če si star_a med 15 in 29 let in iščeš zaposlitev, se nam pridruži!

Marš na (d) trg dela je program, ki nudi podporo in ustvarja platformo za suveren vstop mladih na trg dela.

Več informacij...