Vpisi v dodatno leto v študijskem letu 2020/21

Študente magistrskega študijskega programa Prava, ki se nameravate v študijskem letu 2020/21 vpisati v dodatno leto obveščamo, da bomo na podlagi izpolnjene Ankete o nameravanem vpisu (ŠIS – Ankete, izbire,… - Izbire, prijave…) od 25. avgusta dalje, pričeli z odpiranjem vpisnih listov.

Po izpolnjeni anketi o nameravanem vpisu, vam bomo pripravili vpisni list. katerega boste obojestransko natisnjenega in podpisanega   poslali priporočeno najkasneje do 25. septembra 2020.
Opozarjamo, da študenti katerih vpisni listi ne bodo prispeli do 25. septembra 2020, ne bodo vpisani!