Razpis zagovora doktorske disertacije: "The Role of the European Court of Human Rights in Construction of Particular Constitutional Law": v petek, 27. 9. 2019, ob 13. uri v sobi za zagovore

Po sklepu senata Pravne fakultete v Ljubljani z dne, 5. 9. 2019, razpisujemo obrambo doktorske disertacije z naslovom:


»The Role of the European Court of Human Rights in Construction of Particular Constitutional Law«
 
v prevodu:

»Vloga Evropskega sodišča za človekove pravice pri izgradnji partikularnega ustavnega prava«
 

v petek, 27. 9. 2019, ob 13.00 uri na Pravni fakulteti v Ljubljani (soba št. 17 – pritličje levo).