Pravno obvestilo

Zaščita pravic
Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu http://www.pf.uni-lj.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last Pravne fakultete in je informativne narave.
 
Omejena odgovornost
Pravna fakulteta ne odgovarja za uporabo spletnih strani http://www.pf.uni-lj.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Pravna fakulteta se bo trudila za pravilnost informacij. Pravna fakulteta lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.
 
Omejena pravica uporabe vsebin
Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu http://www.pf.uni-lj.si za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.
 
Varovanje podatkov
Pravna fakulteta bo z vsemi podatki zbranimi na straneh http://www.pf.uni-lj.si  
razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115