Razpis za vpis 2019/2020

RAZPIS 

Študijski program za izpopolnjevanje

SPECIALIZACIJA ZNANJ S PODROČJA PRAVA,

v sodelovanju z

Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, Odvetniško zbornico Slovenije in Odvetniško akademijo OZS


V študijskem letu 2019/2020 razpisuje Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani specializacijo znanj v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, Odvetniško zbornico Slovenije in Odvetniško akademijo OZS z naslednjih področij: 

1.      Civilno pravo
          - izvedba v drugem semestru pri najmanj 20 vpisanih

2.      Gospodarsko pravo
          - izvedba v drugem semestru pri najmanj 20 vpisanih

3.      Evropsko pravo
         -  izvedba v drugem semestru pri najmanj 10 vpisanih

4.      Delovno pravo in pravo socialne varnosti
         -  izvedba v drugem semestru pri najmanj 10 vpisanih

5.      Ekonomska analiza prava
          - izvedba v drugem semestru pri najmanj 10 vpisanih

6.      Kriminologija
          - izvedba v prvem semestru pri najmanj 10 vpisanih, pri od 5 do 9 vpisanih se izvedejo konzultacije v obsegu 50 odstotkov ur predvidenih predavanj

7.      Kazensko pravo
         -  izvedba v drugem semestru pri najmanj 10 vpisanih, pri od 5 do 9 vpisanih se izvedejo konzultacije v obsegu 50 odstotkov ur predvidenih predavanj

8.      Mednarodno pravo
          - izvedba v prvem semestru pri najmanj 10 vpisanih, pri od 5 do 9 vpisanih se izvedejo konzultacije v obsegu 50 odstotkov ur predvidenih predavanj

9.      Nomotehnika
         -  izvedba v drugem semestru pri najmanj 10 vpisanih, pri od 5 do 9 vpisanih se izvedejo konzultacije v obsegu 50 odstotkov ur predvidenih predavanj

10.  Rimsko pravo
        - izvedba v drugem semestru pri najmanj 10 vpisanih, pri od 5 do 9 vpisanih se izvedejo konzultacije v obsegu 50 odstotkov ur predvidenih predavanj, pri vpisanih 4 ali manj se izvedejo konzultacije v obsegu 20 odstotkov

11.  Razvoj prava v evropski tradiciji
       -  izvedba v prvem semestru pri najmanj 10 vpisanih, pri od 5 do 9 vpisanih se izvedejo konzultacije v obsegu 50 odstotkov ur predvidenih predavanj, pri vpisanih 4 ali manj se izvedejo konzultacije v obsegu 20 odstotkov

 12.  Ustavno pravo
         - izvedba v prvem semestru pri najmanj 10 vpisanih, pri od 5 do 9 vpisanih se izvedejo konzultacije v obsegu 50 odstotkov ur predvidenih predavanj

Predmetniki vseh modulov in učni načrti predmetov so dostopni na spletni strani Pravne fakultete.

Prijave: od 3. 6. 2019 do 22. 10. 2019.

Kandidati za vpis v razpisane module se prijavijo preko elektronske vloge na spletnem naslovu: https://vispf.uni-lj.si/razpis_vnos_0_pi.asp

Vpis bo potekal od 6. 11. 2019 do 13. 11. 2019. Kandidati, ki se prijavijo prej, imajo ob morebitni omejitvi števila vpisanih slušateljev prednost.

Šolnina: 1.600 evrov.

Kandidatom, ki so bili vpisani na znanstveni magistrski študij Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, vendar študija niso dokončali, se pri plačilu šolnine za program izpopolnjevanja šolnina zniža, in sicer:

– za 50 odstotkov tistim, ki so bili vpisani od leta 1991 in so poravnali celotno šolnino;

– za 25 odstotkov tistim, ki so bili prvič vpisani od leta 1991 do vključno leta 2001 in so poravnali 2/3 zneska šolnine.

Vpisni pogoji:

V program Specializacija znanj s področja prava se lahko vpiše, kdor je zaključil:

a) magistrski študijski program pravo (bolonjski program);

b) magistrski študijski program (bolonjski program) s pravu sorodnih področij (na primer ekonomija, družbene vede, sociologija, uprava), pod pogojem, da je v okviru dosedanjega študija ali delovnih izkušenj pridobil temeljna znanja s področja modula, na katerega se želi vpisati. O tem odloča katedra, ki modul izvaja;

c) dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe s področja prava, sprejet pred 11. 6. 2004 (predbolonjski program);

d) dodiplomski študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 (predbolonjski program), s pravu sorodnega področja (na primer ekonomija, družbene vede, sociologija, uprava), pod pogojem, da je v okviru dosedanjega študija ali delovnih izkušenj pridobil temeljna znanja s področja modula, na katerega se želi vpisati. O tem odloča katedra, ki modul izvaja.

Število vpisnih mest: 25 na vsak modul.

Trajanje programa: Vsak modul obsega med 80 in 90 ur predavanj in seminarjev. Predavanja bodo organizirana v popoldanskem času v prostorih Pravne fakultete, Poljanski nasip 2, Ljubljana.

Zaključek študija:

Za zaključek usposabljanja je potrebna izdelava zaključnega dela. Študijski program za izpopolnjevanje ni program za pridobitev izobrazbe po 33. členu Zakona o visokem šolstvu in ne daje strokovnega oziroma znanstvenega naslova. Udeleženci pridobijo potrdilo o opravljenem programu izpopolnjevanja z navedbo področja prava, ki je ime modula.

Dodatne informacije:

Meta Pfeifer
Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani
Poljanski nasip 2, Ljubljana
e: meta.pfeifer@pf.uni-lj.si
t: (01) 42 03 121

Datoteke