NovostiM. Žgur, N. Kogovšek Šalamon, B. Koritnik (ur.)

IZZIVI USTAVNEGA PRAVA V 21. STOLETJU: liber amicorum Ciril Ribičič

Knjigo, posvečeno 70-letnici profesorja dr. Cirila Ribičiča, sestavlja devetnajst strokovnih in znanstvenih besedil z ustavnopravnega področja, ki so jih zgolj za to priložnost pripravili ugledni tuji in domači strokovnjaki in strokovnjakinje.

Elektronska različica knjige je dostopna na spletni strani založnika
(http://books.lex-localis.press/index.php/LexLocalisPress/catalog/book/53), tiskano različico pa je mogoče kupiti v knjigarni Pravna na Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2 (oziroma preko e-poštnega naslova alenka.erzen@pf.uni-lj.si).RAZSEŽNOSTI ZASEBNEGA PRAVA

Liber amicorum
Ada Polajnar Pavčnik

V čast zasl. prof. dr. Ade Polajnar Pavčnik je ob njeni sedemdesetletnici Katedra za civilno pravo pripravila slovesni zbornik – Liber Amicorum. V zbornik, ki ga je uredil prof. dr. Damjan Možina, so sodelavci katedre, drugi jubilantkini kolegi in strokovni sopotniki ter njeni doktorandi priobčili prispevke z različnih področij zasebnega prava, ki so vsa povezana z dolgoletnim znanstvenim in pedagoškim delovanjem profesorice.
Kazalo

Naročila sprejemamo na e-poštni naslov alenka.erzen@pf.uni-lj.si in telefonski številki 01/4203 112.IZBRANI VIDIKI USTAVNEGA, CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA

Liber amicorum
Lojze Ude

Kazalo

Naročila sprejemamo na e-poštni naslov alenka.erzen@pf.uni-lj.si in telefonski številki 01/4203 112.

USTAVNO PRAVO

Knjiga Ustavno pravo avtorjev dr. Franca Grada, dr. Igorja Kaučiča in dr. Saše Zagorca, treh profesorjev Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, je novo, doslej najobsežnejše, najcelovitejše in najbolj poglobljeno delo s področja ustavnega prava po sprejemu Ustave Republike Slovenije. Gre za nadgradnjo predhodnih del na tem področju, ki temelji na teoriji ustavnega prava, pa tudi na sodni praksi ustavnih in drugih sodišč.

Knjigo lahko kupite po ceni 52 evrov v knjigarni Pravna na Pravni fakulteti v Ljubljani, naročila pa sprejemajo tudi na e-poštnem naslovu knjigarna.pravna@gmail.com

Predstavitev knjige in Naročilnica


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115