Dileme kaznivega dejanja neupravičene izdaje poklicne skrivnosti

Miha Šepec, Damjan Korošec

Sinopsis:
Neupravičena izdaja poklicne skrivnosti je opredeljena kot kaznivo dejanje v 142. členu Kazenskega zakonika (KZ-1). Kaznivo dejanje ščiti zasebnost posameznikov, da ta ne bi bila zlorabljena, ko se z zasebnimi skrivnostmi posameznika seznani določena oseba med opravljanjem svojega poklica (zdravnik, zagovornik, spovednik itd.). Kljub razmeroma kratkem besedilu člena pa se v okviru tega kaznivega dejanja postavljajo zelo kompleksna dogmatična vprašanja – predvsem v smeri, kdaj je izključena protipravnost tega dejanja, ali je smiselno tako kompleksno kaznivo dejanje opredeliti le na zasebni pregon oškodovanca ter kakšen je odnos med kaznivo izdajo skrivnosti in zapovednimi normami pravih opustitvenih kaznivih dejanj po 280. členu KZ-1 (Opustitev ovadbe da se pripravlja kaznivo dejanje) in 281. členu KZ-1 (Opustitev ovadbe kaznivega dejanja ali storilca). Cilj prispevka je teoretično osvetliti nekatera v praksi nerešena vprašanja in hkrati z dogmatično utemeljenimi argumenti pozvati zakonodajalca k spremembi trenutne kazenskopravne ureditve kaznivega dejanja neupravičene izdaje poklicne skrivnosti.

Ključne besede:
poklicna skrivnost, izdaja, kazenski zakonik, zasebnost, kazenskopravna analiza.

Celotno besedilo: PDF

Navajanje:
Šepec, Miha, Korošec, Damjan: Dileme kaznivega dejanja neupravičene izdaje poklicne skrivnosti,
v: Zbornik znanstvenih razprav, 77 (2017) 1, str. 53 – 76, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr2017_.sepec.korosec.pdf

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115