Izpitni rok iz predmeta Teorija prava in metodologija znanstvenega dela (DR študij -3. stopnja) v mesecu juniju 2017

Izpitni rok iz predmeta Teorija prava in metodologija znanstvenega dela (doktorski  študij - 3. stopnja) pri prof. dr. Pavčniku bo  v torek, 27. junija 2017 ob 8. uri, v kabinetu profesorja (4. nadstropje). Vljudno vas prosimo, da prijave z navedbo št. indeksa pošljete po elektronski pošti na naslov: referat.podiplomski@pf.uni-lj.si. Rok za prijavo je 20. junij 2017.

Pred prijavo k izpitu iz predmeta Teorija prava in metodologija znanstvenega dela je potrebno referatu predložiti tudi potrdilo o pozitivno ocenjeni seminarski nalogi.