Objava zagovora magistrske naloge Blaža Milavca, univ. dipl. prav. "Volitve župana v Republiki Sloveniji in Republiki Italiji": sreda, dne 22. 6. 2016 ob 10.00

Zagovor magistrske naloge študenta znanstvenega magisterija Blaža Milavca, univ. dipl. prav. z naslovom 

"Volitve župana v Republiki Sloveniji in Republiki Italiji" bo

v sredo, dne 22. 6. 2016 ob 10.00  v sobi za zagovore št. 017 (pritličje desno).