Pravni vodič za tuje investitorje

Trajanje projekta: 5 mesecev

Kratka vsebina projekta:

Namen projekta je bila izdelava pravnega vodiča za tuje investitorje, ki bodo v prihodnosti sodelovali s podjetjem Aktiva skupina d.o.o. Aktiva je podjetje, ki ima podružnice v tujini in je v preteklosti že sodelovala s tujimi investitorji. Aktiva kot gospodarski subjekt v procesu pogajanj s tujimi investitorji pogosto naleti na problem dolgotrajnega zbiranja informacij, ko investitorji zahtevajo bistvene podatke o lastnostih delovanja podjetja in nasploh slovenskega trga. Omenjeni problem otežuje in podaljšuje pogajanja, kar ima za posledico manjšo konkurenčnost Aktive, ki že dlje časa išče tujega investitorja, pa se ta zaradi nejasnosti in nezadostno posredovanih informacij kasneje ne odloči za sodelovanje z njimi in za vstop na slovenski trg. Projekt se je ukvarjal z izdelavo pravnega vodiča za tuja podjetja, ki se želijo širiti na slovenski trg. Za cilj smo si zadali, da tuj subjekt pri odločanju o vstopu na naš trg nima ovir z razpršenostjo informacij, ampak lahko večino relevantnih podatkov najde na enem mestu. Pravni vodič bodo lahko uporabili vsakokrat, ko bo tuj investitor želel vstopiti v njihovo skupino in na slovenski trg razširiti svoje poslovanje. V vodiču smo zagotovili potrebne informacije glede statusnih oblik, delovne sile, analizirali davčno zakonodajo in opozorili na optimalne rešitve.

Študenti: Nina Strmljan, Primož Krpič, Megi Maglica, Jure Vozel, Jure Klajder, Tajda Vraničar in Patricija Mučič Tovornik

Glavni pedagoški mentor in koordinator: doc. dr. Gregor Dugar

Delovni mentor: Mihael Strmljan

Drugi pedagoški mentor: prof. dr. Andreja Jaklič

Rezultat projekta
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115