Problematika pomanjkanja pravne regulacije pri poslovanju in izdaji kriptovalute

Trajanje projekta: 5 mesecev

Kratka vsebina projekta:

Cilj projekta je bil olajšati vsem uporabnikom in zakonodajalcu prehod v novo dobo poslovanja, ki širi možnosti financiranja in posledično olajša inovativnim posameznikom uspešen prodor na trg. Prvi problem na tem področju predstavlja sama uvrstitev kriptovalut v kontekst že obstoječe zakonodaje vrednostnih papirjev in vprašanje je, ali to dvoje sploh sodi skupaj. S preučevanjem tujih ureditev, raziskovanjem literature ter preko posvetovanja z regulatorji in ljudmi iz prakse smo iskali odgovor na to vprašanje. Drug problem predstavlja pomanjkanje davčne zakonodaje in davčne obravnave kriptovalut. Posledično ponudniki storitev in vlagatelji ne vedo, kaj sploh vključiti v samo davčno osnovo. Mnenja različnih za to pristojnih institucij se razlikujejo in nobena izmed njih se jasno ne opredeli do tega vprašanja, s čimer se samo prelaga odgovornost. Tretji problem predstavljajo vprašanja s področja pranja denarja in ureditev osebnih podatkov, ki je prav tako med ponudniki storitev sporna. Različne institucije so glede tega zavzele različna stališča; problematična je zlasti skladnost Zakona o osebni izkaznici in Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma. Četrti problem predstavlja vprašanje opredelitve kriptovalut kot plačilnega sredstva. Najpomembnejši cilj projektne ekipe je bila iskati rešitev zgoraj navedenih konkretnih problemov za sodelujoče podjetje, kar so dosegli z izdelavo poglobljenega pisnega elaborata, v katerem so analizirali obstoječe stanje in predstavili ugotovitve za oblikovanje izboljšav pravne regulacije na področju kriptovalut in izdaje novih virtualnih valut.

Študenti: Kristina Jan, Iva Černe, Uroš Dukič, Vita Reya, Erika Bizant, Jera Hrovat, Mojca Simčič in Jakob Vrhovec

Glavni pedagoški mentor in koordinator: doc. dr. Gregor Dugar

Delovni mentor: Nina Kranjec

Drugi pedagoški mentor: prof. dr. Marko Pahor

Rezultat projekta

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115