Pravne poti zagotavljanja varstva pred diskriminacijo (s posebnim ozirom na vlogo odvetnika)

Trajanje projekta: 5 mesecev

Kratka vsebina projekta:

Temeljni problem, ki ga naslavlja projekt, se nanaša na učinkovitost pravnega varstva pred diskriminacijo. Številni dejavniki, ki vplivajo na stopnjo učinkovitosti prava v tem kontekstu pri nas še niso bili sistematično analizirani, kar hromi kakovost pravnega svetovanja in drugih oblik pravne pomoči (potencialnim) žrtvam diskriminacije, ki jo nudijo odvetniki in drugi, ki delujejo na tem področju. Z analizo prakse odvetniške pisarne, ki je specializirana za delo na tem področju, bo mogoče opredeliti odprta vprašanja, ki se pri uveljavljanju pravnega varstva pojavljajo v praksi, in ponuditi vpogled v primere dobrih praks.

Poglavitni rezultat projektnega dela je izdelava celovite pravno-sociološke analize stanja zakonske ureditve in njene implementacije na področju prava varstva pred diskriminacijo. Na podlagi analize in interpretacije anket je bil izdelan osnutek potencialnih rešitev spornih vprašanj na področju prava varstva diskriminacije (priročnik), ki bo odvetniškim družbam služil kot vodilo pri postopanju pred sodišči. Osnutek zajema tudi predloge pravnih rešitev vprašanj, ki zakonsko še niso urejena ali pa še niso bila obravnavana. Izdelek bo olajšal in usmeril delo odvetniških družb na področju, ki še ni bilo deležno obsežnih raziskav in še nima obsežne judikature. Rezultat strokovne analize je v laičnem jeziku povzet v brošuri, kar bo neposredno doprineslo k ureditvi položaja žrtev diskriminacije v Sloveniji.

Študenti: Teja Pirnat, Maja Ličen, Nika Pavlica, Gal Gračanin, Zala Jelenc, Žana Gerdej, Tisa Žitnik in Rok Pučnik

Glavni pedagoški mentor in koordinator: doc. dr. Tilen Štajnpihler Božič

Delovni mentor: Mateja Resnik Strozak

Drugi pedagoški mentor: prof. dr. Roman Kuhar

Rezultati projekta:
1. Pravnosociološka študija
2. Protokol odvetniškega svetovanja
3. Brošura za laike
4. Brošura za laike - kratka

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115