Vizija pametne hiše oseb, ki so odvisne od oskrbe drugega, kot nov način zagotavljanja dolgotrajne oskrbe

Trajanje projekta: 4 mesece

Kratka vsebina projekta:

Projekt obravnava tematiko pametnih hiš za osebe, ki so odvisne od oskrbe drugega kot nov način zagotavljanja dolgotrajne oskrbe. Namen pametne hiše je spodbuditi avtonomijo teh posameznikov in jim olajšati dejavnosti vsakodnevnega življenja, saj sami ne morejo zadovoljiti vseh ali posameznih osnovnih življenjskih potreb. Študenti iz različnih fakultet so prispevali svoje znanje z relevantnih področij in tako skupaj oblikovali koncept ter s tem ustvarili možnost za kasnejšo realizacijo projekta v praksi. V okviru tega je bil cilj projekta popisati celovito pravno podlago za delovanje pametne hiše, saj gre za zahtevno pravno področje, kjer se odpira nemalo vprašanj v zvezi z varovanjem osebnih podatkov in zagotavljanjem (ustavne) pravice do socialne varnosti. Raziskava daje jasen vpogled v to, kakšne so potrebe posameznikov, odvisnih od oskrbe drugega.  Glede na te rezultate so poskušali ustvarili čim bolj dodelano vizijo pametne hiše in jo tudi okvirno finančno ovrednotiti. Ideja pametne hiše spada med alternativne oblike bivanja onemoglih in starejših, kar spodbuja tudi EU.

Celovita analiza bo v prihodnje služila za nadaljnji razvoj te ideje, saj vsebuje popis pravne podlage za  razvoj pametne hiše, opis potreb teh oseb ter opis možnosti, ki lahko v pametni hiši naslovijo te potrebe. Rezultate projekta (brošuro) bomo jeseni 2019 predstavili tudi zainteresirani javnosti na okrogli mizi.

Projektna ekipa:

  • Študenti: Anže Mediževec, Lora Briški, Veronika Prtenjak, Taja Jalušić, Ana Šket, Lea Toplikar, Timen Stepišnik Perdih, Matej Žaberl, Fran Stopar in Polona Vrbanc
  • Pedagoški mentor: prof. dr. Grega Strban
  • Strokovna sodelavka: dr. Alenka Oven
Rezultat projekta

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115