Current issue

Ljubljana Law Review – Vol. 83 (2023) PDF

ISSN (print edition): 1854-3839
ISSN (online edition): 2464-0077

Table of Contents: PDF

Maciej Wojciechowski
Interpretational Oppositions between the Majority Opinion of the Court and the Dissenting Opinion
Razlagalna nasprotja med odločbo sodišča in ločenim mnenjem 

Full text: PDF

Cite as:
Wojciechowski, Maciej: Interpretational Oppositions between the Majority Opinion of the Court and the Dissenting Opinion, in: Ljubljana Law Review, 83 (2023), pp. 7–34, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2023.01.wojciechowski.pdf


Katja Šugman Stubbs, Matjaž Jager
A Lawyer as an Inner Emigrant in a Wicked Justice System
Pravnik kot notranji emigrant v hudodelskem pravnem sistemu

Full text: PDF

Cite as:
Šugman Stubbs, Katja, Jager, Matjaž: A Lawyer as an Inner Emigrant in a Wicked Justice System, in: Ljubljana Law Review, 83 (2023), pp. 35–58, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2023.02.sugman.stubbs.jager.pdf

Camilla Faggioni
The International Ship-Registers in Europe: An Analysis from the Labour Law Perspective
Mednarodni registri ladij v Evropi: analiza z vidika delovnega prava

Full text: PDF

Cite as:
Faggioni, Camilla: The International Ship-Registers in Europe: An Analysis from the Labour Law Perspective, in: Ljubljana Law Review, 83 (2023), pp. 59 – 77, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2023.03.faggioni.pdf


Mila Petrović
Sailing through the Fickle Waters of Food Delivery Platform Work in Serbia: In Which Direction Will the Wind Blow?
Plovba v nemirnih vodah platformnega dela dostavljavcev hrane v Srbiji: v katero smer bo zapihal veter?

Full text: PDF

Cite as:
Petrović, Mila: Sailing through the Fickle Waters of Food Delivery Platform Work in Serbia: In Which Direction Will the Wind Blow?, in: Ljubljana Law Review, 83 (2023), pp. 79–97, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2023.04.petrovic.pdf


Gianluca Giampà
An Inquiry into the Guidelines on the Application of EU Competition Law to Collective Agreements Concerning the Working Conditions of the Solo Self-Employed
Vpogled v Smernice o uporabi konkurenčnega prava EU za kolektivne pogodbe glede delovnih pogojev samozaposlenih oseb, ki ne zaposlujejo drugih

Full text: PDF

Cite as:
Giampà, Gianluca: An Inquiry into the Guidelines on the Application of EU Competition Law to Collective Agreements Concerning the Working Conditions of the Solo Self-Employed, in: Ljubljana Law Review, 83 (2023), pp. 99–118, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2023.05.giampa.pdf


Tena Konjević
Free Movement of Workers within the EU: Western Solidarity or Dystopian Challenges for Central-East European Workers?
Prost pretok delavcev znotraj EU: zahodna solidarnost ali distopični izzivi za delavce iz Srednje in Vzhodne Evrope?

Full text: PDF

Cite as:
Konjević, Tena: Free Movement of Workers within the EU: Western Solidarity or Dystopian Challenges for Central-East European Workers?, in: Ljubljana Law Review, 83 (2023), pp. 119–144, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2023.06.konjevic.pdf


Bruna Žuber, Aljoša Kalacanović
Abuse of Procedural Rights in Administrative Procedural Law
Zloraba procesnih pravic v upravnem procesnem pravu

Full text: PDF

Cite as:
Žuber, Bruna, Kalacanović, Aljoša: Abuse of Procedural Rights in Administrative Procedural Law, in: Ljubljana Law Review, 83 (2023), pp. 145–169, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2023.07.zuber.kalacanovic.pdf


Filip Dougan
De Facto Unions in Private International Law
Zunajzakonske skupnosti v zasebnem mednarodnem pravu 

Full text: PDF

Cite as:
Dougan, Filip: De Facto Unions in Private International Law, in: Ljubljana Law Review, 83 (2023), pp. 171–194, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2023.08.dougan.pdf


Zarja Hude, Matej Igličar, Brian Sanya Mondoh
DAOs: Introducing a New Era of Governance
DAO: uvajanje nove dobe upravljanja

Full text: PDF 

Cite as:
Hude, Zarja, Igličar, Matej, Mondoh, Brian Sanya: DAOs: Introducing a New Era of Governance, in: Ljubljana Law Review, 83 (2023), pp. 195–219, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2023.09.hude.iglicar.mondoh.pdf


Mohor Fajdiga
Freedom of Expression of Judges on Social Media: A Case Note on the Order Ds-ss 1/2021 of the Disciplinary Court of the Judicial Council of the Republic of Slovenia
Svoboda izražanja sodnikov na družbenih omrežjih: študija primera glede sklepa Ds-ss 1/2021 Disciplinskega sodišča Sodnega sveta Republike Slovenije

Full text: PDF

Cite as:
Fajdiga, Mohor: Freedom of Expression of Judges on Social Media: A Case Note on the Order Ds-ss 1/2021 of the Disciplinary Court of the Judicial Council of the Republic of Slovenia, in: Ljubljana Law Review, 83 (2023), pp. 221–233, URL: http://www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2023.10.fajdiga.pdfCreative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Zbornik znanstvenih razprav, Volume 83 (2023), was published with the financial assistance of the Slovenian Research Agency.
Contact University of Ljubljana
Faculty of Law

Poljanski nasip 2
SI-1000 Ljubljana
+ 386 1 42 03 100 + 386 1 42 03 115