Special Issue, Vol. 2020

Zbornik znanstvenih razprav, Volume 80 (2020) - Perspectives on the European Pillar of Social Rights

ISSN (print edition): 1854-3839

ISSN (online edition): 2464-0077 

Contents: PDF 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ane Aranguiz
A New Wave of Solidarity in a Sea of Economic Interests: Can the Pillar Sail in the Asymmetric Tides Between the Internal Market and the Social Dimension of the EU?
Novi val solidarnosti v morju ekonomskih interesov: ali je plovba Evropskega stebra socialnih pravic med notranjim trgom in socialno dimenzijo EU lahko uspešna?
 

Full text: PDF 

Cite as:
Aranguiz, Ane: A New Wave of Solidarity in a Sea of Economic Interests: Can the Pillar Sail in the Asymmetric Tides Between the Internal Market and the Social Dimension of the EU?, in: Zbornik znanstvenih razprav, 80 (2020) - Perspectives on the European Pillar of Social Rights, pp. 17-40,
URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2020.psv.aranguiz.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luka Mišič

Equality of Opportunity in the EU: Rethinking the European Pillar of Social Rights in Light of Free Movement as a Supranational Principle of Justice
Enakost v priložnosti v EU: razmislek o Evropskem stebru socialnih pravic v luči svobode gibanja kot nadnacionalnega načela pravičnosti 

Full text: PDF 

Cite as:
Mišič, Luka: Equality of Opportunity in the EU: Rethinking the European Pillar of Social Rights in Light of Free Movement as a Supranational Principle of Justice, in: Zbornik znanstvenih razprav, 80 (2020) - Perspectives on the European Pillar of Social Rights, pp. 41 – 76,
URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2020.psv.misic.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Primož Rataj

Employee’s “Working Obligation” for a Certain Period or Alternative Costs’ Reimbursement Resulting from Employer’s Provision of Specific Training or Financing of Education
Delavčeva obveznost nadaljnje zaposlitve za določeno obdobje
ali povrnitev stroškov, povezanih z delodajalčevim nanciranjem usposabljanja ali izobraževanja
 

Full text: PDF 

Cite as:
Rataj, Primož: Employee’s “Working Obligation” for a Certain Period or Alternative Costs’ Reimbursement Resulting from Employer’s Provision of Specific Training or Financing of Education, in: Zbornik znanstvenih razprav, 80 (2020) - Perspectives on the European Pillar of Social Rights, pp. 77– 100,
URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2020.psv.rataj.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sara Bagari

The European Pillar of Social Rights – An EU-level Response to the Social Protection of the (Economically) Dependent Self-Employed?
Evropski steber socialnih pravic – odziv na zagotavljanje socialne zaščite ekonomsko odvisnih samozaposlenih na ravni EU 

Full text: PDF 

Cite as:
Bagari, Sara: The European Pillar of Social Rights – An EU-level Response to the Social Protection of the (Economically) Dependent Self-Employed?, in: Zbornik znanstvenih razprav, 80 (2020) - Perspectives on the European Pillar of Social Rights, pp. 101– 118,
URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2020.psv.bagari.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peter Schöffmann

The Case of Alpenrind – The Posting of Workers and the Binding Nature of Portable Document A1
Zadeva Alpenrind – o zavezujoči naravi prenosnega dokumenta A1 v primeru čezmejne napotitve delavcev
 

Full text: PDF 

Cite as:
Schöffmann, Peter: The Case of Alpenrind – The Posting of Workers and the Binding Nature of Portable Document A1, in: Zbornik znanstvenih razprav, 80 (2020) - Perspectives on the European Pillar of Social Rights, pp. 119– 132,
URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2020.psv.schoffmann.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Silvia Rainone

The European Pillar of Social Rights – Tell Me Where You Come from and I Will Tell You Who You Are
Evropski steber socialnih pravic – povej mi, od kod prihajaš, in povem ti, kdo si 

Full text: PDF 

Cite as:
Rainone, Silvia: The European Pillar of Social Rights – Tell Me Where You Come from and I Will Tell You Who You Are, in: Zbornik znanstvenih razprav, 80 (2020) - Perspectives on the European Pillar of Social Rights, pp. 133– 156,
URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2020.psv.rainone.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbornik znanstvenih razprav, Volume 80 (2020), was published with the financial assistance of the Slovenian Research Agency.
Contact University of Ljubljana
Faculty of Law

Poljanski nasip 2
SI-1000 Ljubljana
+ 386 1 42 03 100 + 386 1 42 03 115