Volume 82 (2022)

Ljubljana Law Review – Vol. 82 (2022) PDF

ISSN (print edition): 1854-3839
ISSN (online edition): 2464-0077

Table of Contents: PDF

Joseph (Jože) Straus
The European Union after the Crisis: Risks and Opportunities—The Problem of “Uncomfortable Knowledge” and “Institutionalised Forgetfulness”
Evropska unija po krizi: tveganja in priložnosti – problema »neprijetnega spoznanja« in »institucionalne pozabljivosti«

Full text: PDF

Cite as:
Straus, Joseph (Jože): The European Union after the Crisis: Risks and Opportunities—The Problem of “Uncomfortable Knowledge” and “Institutionalised Forgetfulness”, in: Ljubljana Law Review, 82 (2022), pp. 9–41, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2022.01.straus.pdf
Damjan Kukovec
The Synoptic Vision of the Court of Justice and its Importance for Slovenia
Pomen meta-vizije Sodišča Evropske unije za Slovenijo

Full text: PDF

Cite as:
Kukovec, Damjan: The Synoptic Vision of the Court of Justice and its Importance for Slovenia, in: Ljubljana Law Review, 82 (2022), pp. 43– 67, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2022.02.kukovec.pdf
Jaka Kukavica
An Island at the Center of Europe? The Entrenchment of the Supreme Court of Slovenia in Judicial Dialogue in Europe
Otok sredi Evrope? Vpetost Vrhovnega sodišča RS v evropski medsodniški dialog

Full text: PDF

Cite as:
Kukavica, Jaka: An Island at the Center of Europe? The Entrenchment of the Supreme Court of Slovenia in Judicial Dialogue in Europe, in: Ljubljana Law Review, 82 (2022), pp. 69–96, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2022.03.kukavica.pdf
Rok Dacar, Aleš Ferčič
A Legal Policy View on the Essential Facilities Doctrine: The State of Affairs and the Meaning of “Indispensability”
Pravnopolitični pogled na doktrino nujnih zmogljivosti: analiza stanja in pomen »nepogrešljivosti«

Full text: PDF

Cite as:
Dacar, Rok, Ferčič, Aleš: A Legal Policy View on the Essential Facilities Doctrine: The State of Affairs and the Meaning of “Indispensability”, in: Ljubljana Law Review, 82 (2022), pp. 97-120, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2022.04.dacar.fercic.pdf
Jure Spruk
Legal State and the Principle of Trust in Law
Pravna država in pravno načelo zaupanja v pravo

Full text: PDF

Cite as:
Spruk, Jure: Legal State and the Principle of Trust in Law, in: Ljubljana Law Review, 82 (2022), pp. 121–155, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2022.05.spruk.pdf
Danaja Lipič Plohl, Aleš Ferčič
The European Concept of an Independent Judiciary and Quantification of a Formal Judicial Independence in Selected Countries of the European Union
Evropski koncept neodvisnega sodstva in kvantifikacija formalne neodvisnosti sodstva v izbranih državah Evropske unije

Full text: PDF

Cite as:
Lipič Plohl, Danaja, Ferčič, Aleš: The European Concept of an Independent Judiciary and Quantification of a Formal Judicial Independence in Selected Countries of the European Union, in: Ljubljana Law Review, 82 (2022), pp. 157–185, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2022.06.lipic.plohl.fercic.pdf
Urška Kramberger Mendek
The Issues of the Act on Nomination of Candidates from the Republic of Slovenia for Judges at International Courts
Problematika Zakona o predlaganju kandidatov iz Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč

Full text: PDF

Cite as:
Kramberger Mendek, Urška: The Issues of the Act on Nomination of Candidates from the Republic of Slovenia for Judges at International Courts, in: Ljubljana Law Review, 82 (2022), pp. 187–206, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2022.07.kramberger.mendek.pdf
Peter Šujica, Damjan Korošec
Understanding Criminal Commission by Omission – Old Criminal Law Dilemmas and New Problems of Artificial Intelligence
Razumeti nepravo opustitveno kaznivo dejanje – stare kazenskopravne dileme ob novih problemih umetne inteligence

Full text: PDF

Cite as:
Šujica, Peter, Korošec, Damjan: Understanding Criminal Commission by Omission – Old Criminal Law Dilemmas and New Problems of Artificial Intelligence, in: Ljubljana Law Review, 82 (2022), pp. 207–234, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2022.08.korosec.sujica.pdf
Matija Damjan
Film Music Rights Management
Upravljanje avtorskih pravic na filmski glasbi

Full text: PDF

Cite as:
Damjan, Matija: Film Music Rights Management, in: Ljubljana Law Review, 82 (2022), pp. 235–255, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2022.09.damjan.pdf
Vid Žepič
The Balance of Interests between the Pledgor and the Pledgee in Roman Law
Interesno ravnotežje med zastaviteljem in zastavnim upnikom v rimskem pravu

Full text: PDF

Cite as:
Žepič, Vid: The Balance of Interests between the Pledgor and the Pledgee in Roman Law, in: Ljubljana Law Review, 82 (2022), pp. 257–305, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2022.10.zepic.pdf
Miloš Dimitrijević
Gratitude of a Donee – A Legal and Moral Obligation
Hvaležnost obdarjenca – pravna in moralna obveznost

Full text: PDF

Cite as:
Dimitrijević, Miloš: Gratitude of a Donee – A Legal and Moral Obligation, in: Ljubljana Law Review, 82 (2022), pp. 307–328, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2022.11.dimitrijevic.pdf
Anže Dobelšek
Historical Development of Public Services and Services of General Economic Interest in EU Law – Balancing between Competitiveness and Solidarity
Zgodovinski razvoj pojma javnih služb in storitve splošnega gospodarskega pomena v pravu EU – javne službe med konkurenčnostjo in solidarnostjo

Full text: PDF

Cite as:
Dobelšek, Anže: Historical Development of Public Services and Services of General Economic Interest in EU Law – Balancing between Competitiveness and Solidarity, in: Ljubljana Law Review, 82 (2022), pp. 329–361, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2022.12.dobelsek.pdf
Marjan Kos
Reasserting the Principle of Legality in the Wake of the COVID-19 Pandemic: A Case Note on the Decision U-I-79/21 of the Constitutional Court of the Republic of Slovenia
Utrjevanje načela zakonitosti v času pandemije COVID-19: predstavitev odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije v zadevi U-I-79/20

Full text: PDF

Cite as:
Kos, Marjan: Reasserting the Principle of Legality in the Wake of the COVID-19 Pandemic: A Case Note on the Decision U-I-79/21 of the Constitutional Court of the Republic of Slovenia, in: Ljubljana Law Review, 82 (2022), pp. 365–379, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2022.13.kos.pdf
Zarja Hude
Unilateral Termination of Employment of Pensionable Workers Held Unconstitutional – Between Equal Treatment, the Principle of Legality and Pure Formalism
Enostranska odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcem, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev, je v neskladju z ustavo

Full text: PDF

Cite as:
Hude, Zarja: Unilateral Termination of Employment of Pensionable Workers Held Unconstitutional – Between Equal Treatment, the Principle of Legality and Pure Formalism, in: Ljubljana Law Review, 82 (2022), pp. 381–391, URL: www.pf.uni-lj.si/media/zzr.2022.14.hude.pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Zbornik znanstvenih razprav, Volume 82 (2022), was published with the financial assistance of the Slovenian Research Agency.
Contact University of Ljubljana
Faculty of Law

Poljanski nasip 2
SI-1000 Ljubljana
+ 386 1 42 03 100 + 386 1 42 03 115