Pravniški bonton

Trajanje projekta: 3 meseci

Kratka vsebina projekta:

Podjetje BONTON izobraževanje d.o.o. je eno izmed redkih podjetij v Sloveniji, ki se ukvarjajo izključno z bontonom in izobraževanjem na tem področju. Namen projekta je bil pripraviti vodič pravniškega bontona, ki v slovenskem okolju še ne obstaja in ki zaobjema kar največ področij, na katerih lahko pravni strokovnjak deluje. Želja sodelujočih je bila približati tematiko pravnikom, še posebej tistim, ki v delovno okolje iz študijskih klopi šele vstopajo.  

Najpomembnejši cilj projektne skupine je dvigniti raven zavedanja o pravilih lepega obnašanja v pravniških krogih, pri čemer so se osredotočili zlasti na bonton v akademski sferi, na sodiščih in v odvetništvu. V vseh naštetih »prostorih« so obravnavali odnose nadrejeni – podrejeni (odvetnik-stranka, sodnik-odvetnik/stranka, študent-profesor) in določili pravila ravnanja. Pravilne odzive na naštete in druge situacije v pravniškem profesionalnem življenju so strnili v izdelek - priročnik o pravniškem bontonu, ki bo vir pomoči za vse, ki se s pravom ukvarjajo ali pa bodo pravniki šele postali. Priročnik je v korist tudi sodelujočemu podjetju, saj ga bo lahko uporabljalo na svojih delavnicah, tam zbrane ugotovitve pa bo posredovalo udeležencem delavnic. S pomočjo izdelanega priročnika so naslovnikom zagotovili pregled nad pravili medsebojnih odnosov pravniškega dela, z namenom, da bodo ti potekali brez neprijetnih zadreg, kar sicer lahko pogosto vpliva tudi na poslovne rezultate.

Študenti: Marjanca Ambrožič, Oskar Čokl, Blaž Istenič, Špela Lovšin, Tilen Majnik

Glavni pedagoški mentor in koordinator: as. dr. Bruna Žuber

Delovni mentor: Bojana Košnik Čuk

Drugi pedagoški mentor: izr. prof. dr. Meta Lah

Rezultat projekta

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115