7th Annual International Asylum Law Moot Court Competition

PODROČJE tekmovanja
mednarodno javno pravo, mednarodno azilno pravo in mednarodno varstvo človekovih pravic

KRAJ tekmovanja
se spreminja (Brno, Ljubljana, Budimpešta, …)

POTEK tekmovanja
Oktobra 2006 se opravi izbira kandidatov izmed študentov PF
Novembra 2006 se objavi obravnavani primer
Konec februarja 2007 poteče rok za oddajo pisnih memorandumov
Aprila 2007 se opravi še ustni del tekmovanja

ŠTEVILO članov ekipe
2 tekmovalca študenta, 1 do 2 mentorja (bivša tekmovalca)

DOSEDANJI dosežki
Tekmovalci ljubljanske PF so dosedaj po enkrat osvojili 1. mesto, 2. mesto in dvakrat 5. mesto.

KAJ se pričakuje od študenta?
Tekoče znanje angleškega jezika
Poznavanje mednarodnega javnega prava
Poznavanje evropskega varstva človekovih pravic
Sposobnost iskanja podatkov na internetu (npr. o državi izvora)
Sodelovanje v okviru pravne klinike »Pravna svetovalnica za begunce in tujce«
Motiviranost in sposobnost skupinskega dela

VEČ informacij
doc. dr. Bojan Bugarič, mentor
doc. dr. Saša Zagorc, vodja ekipe: sasa.zagorc(at)pf.uni-lj.si

Slike s tekmovanj
Budimpešta 2007

ORGANIZATOR tekmovanja
LARC (Legal Assistance through Refugee Clinics) http://www.larc.info
s pomočjo UNHCR http://www.unhcr.ch