Model United Nations tekmovanja

Tekmovanje v poznavanju mednarodnega javnega prava, diplomatskega in konzularnega prava, mednarodnih odnosov in postopkov odločanja v telesih  mednarodnih organizacij (Organizacija Združenih narodov, NATO itd.) ter pred mednarodnimi sodišči (Meddržavno sodišče, Stalno arbitražno sodišče, itd.). Na tekmovanjih se podeljujejo nagrade za najboljše delegate »Best Delegate/Advocate/Judge Award«, za izjemne govornike »Outstanding Delegate Award«, za posebno omembo »Honourable Mention Award« in nagrado za najboljšo delegacijo »Best Delegation Award«.

Področje prava:
Mednarodno javno pravo, diplomatsko in konzularno pravo

Velikost tekmovanja:
Pravna fakulteta se z ekipo udeleži vsako leto vsaj enega izmed najbolj prepoznavnih tovrstnih tekmovanj v Evropi, kjer sodeluje okoli 600 ali več udeležencev iz celega sveta.

Kraj in čas:
Tekmovanja potekajo skozi celotno leto. Po dogovoru s študenti, ki sodelujejo v MUNLAwS klubu Pravne fakultete izberemo skupaj tekmovanje, ki se ga udeležimo, večinoma v mesecu februarju ali marcu.

Odgovorni:
Mentorici: izr. prof. dr. Vasilka Sancin in as. dr. Maša Kovič Dine

Sestava ekipe:
Ekipo sestavljajo študentje vseh letnikov, ki predhodno sodelujejo na vajah MUNLawS kluba Pravne fakultete. Vsak študent predstavlja predstavnika ene države v različnem odboru. V svojem odboru mora zastopati stališča te države na vnaprej določeno temo in sodelovati pri pogajanjih  o sprejemu odločitve na to temo. Predhodno mora vsak delegat pripraviti tudi t.i. »position paper«. Seznam odborov, v katerih sodelujejo študentje, se razlikujejo med tekmovanji, vendar večina tekmovanj vsebuje naslednje odbore: Varnostni svet OZN, vseh 6 odborov Generalne skupščine OZN, Svet za človekove pravice, NATO, Svetovna Banka, Evropski parlament, OECD, itd.

Študentje pa lahko sodelujejo tudi v postopkih odločanja pred mednarodnimi sodišči, kjer dva študenta skupaj predstavljata odvetnike države v vnaprej določenem mednarodnem sporu in po en študent sodeluje kot sodnik. Odvetnika skupaj pripravita pred tekmovanjem pisni memorandum, na tekmovanju pa sodelujeta v simulacije ustne obravnave. Najpogostejše so simulacije postopkov pred Meddržavnim sodiščem, Mednarodnim kazenskim sodiščem, Stalnim arbitražnim sodiščem itd.

Kriteriji za določitev sodelovanja:
- odlično obvladanje angleškega jezika,
- zanimanje za mednarodno javno pravo, mednarodne odnose in aktualno dogajanje v svetu,
- spodobnost nastopanja v angleškem jeziku in kreativnega mišljenja.

Kontaktne osebe:
izr. prof. dr. Vasilka Sancin, vasilka.sancin@pf.uni-lj.si
as. dr. Maša Kovič Dine, masa.kovic-dine@pf.uni-lj.si

MODEL UNITED NATIONS TEKMOVANJE PRAVNE FAKULTETE V LJUBLJANI (MUNLawS)
Študentje MUNLawS kluba s pomočjo mentoric vsako leto organizirajo tudi mednarodno Model United Nations tekmovanje na Pravni fakulteti, ki je odprto za vse študente Univerze v Ljubljani kot tudi drugih domačih in tujih univerz.
Več o tekmovanju si lahko preberete na spletni strani tekmovanja: www.munlaws.com

Poročila s tekmovanj:
Poročilo o udeležbi na tekmovanju Model United Nations Turkey 2013 (MUNTR 2013)

Poročilo o udeležbi na tekmovanju Model United Nations Turkey 2014 (MUNTR 2014)

Poročilo o udeležbi na tekmovanju World Federation of United Nations Associations Model United Nations (WIMUN 2014) v Rimu

Poročilo o izvedbi MUNLawS tekmovanja 2014

Poročilo o udeležbi na tekmovanju Model United Nations Turkey 2015 (MUNTR 2015)

Poročilo s tekmovanja WIMUN 2015 in strokovne ekskurzije v New Yorku 

Poročilo s tretje mednarodne MUNLawS konference  v Ljubljani (med 23. in 26. oktobrom 2015)


Poročilo s četrte mednarodne MUNLawS konrefence v Ljubljani (med 20. in 23. oktobrom 2016)